podnosniki koszowe
podnosniki koszowe
podnosniki koszowe
podnosniki koszowepodnosniki koszowe
podnosniki koszowepodnosniki koszowe
podnosniki koszowepodnosniki koszowe
podnosniki koszowepodnosniki koszowe
podnosniki koszowepodnosniki koszowe
FORMULARZ
ZAMÓWIENIA
KONTAKT
GALERIA
SPRZĘT
podnosniki koszowe
podnosniki koszowe
podnosniki koszowe
podnosniki koszowe
podnosniki koszowe
Sięgamy tam, gdzie inni nie mogą
JAN GREDEL PODNOŚNIKI KOSZOWE
© Usługi Transportowo Sprzętowe - Handel, Jan Gredel, Iwiny, ul.Ko¶ciuszki 2B, 52-151 Wrocław
tel./fax  071 355 31 12, kom. 0 605 077 788
email: biuro@podnosnikikoszowe.com.pl
Firma istnieje od 1990 roku.
Jako pierwsi zaczęli¶my ¶wiadczyć usługi podno¶nikami nowej generacji.
Nasz park maszynowy to urz±dzenia o wysoko¶ci roboczej od 8m do 70 metrów.
Dzięki zróżnicowanym parametrom technicznym naszych maszyn możemy sięgn±ć w najbardziej niedostępne miejsca przez co prace wykonywane s± szybko i bez zbędnych kosztów.
Współpracujemy z największymi firmami z branży budowlanej, energetycznej i telekomunikacyjnej, zarz±dcami budynków, firmami zajmuj±cymi się zieleni±, obsług± planów filmowych oraz wieloma innymi przedsiębiorcami.
Naszym atutem jest solidno¶ć i fachowo¶ć pracowników oraz elastyczno¶ć w dostosowaniu się do potrzeb Klienta.

             Słowem przez nowoczesno¶ć i profesjonalizm realizujemy nasze motto:
                                  
   Sięgamy tam, gdzie inni nie mog±

Oferujemy wynajem podno¶ników koszowych na samochodach i samojezdnych podestów roboczych.
Wychodz±c naprzeciw potrzebom rynku, rozbudowujemy nasz park maszynowy tak, aby móc maksymalnie zaspokoić wszelkie potrzeby Klientów.
Nasze podno¶niki to sprzęt uznanych ¶wiatowych producentów. Ich konstrukcja i parametry techniczne pozwalaj± na bezpieczn± pracę, a wbudowane zabezpieczenia eliminuj± ludzki bł±d.